Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?

(2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:

(3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!

(4) Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.

(5) Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich:

(6) Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.

(7) Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.

(8) Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.

(9) Będziesz rządził nad nimi berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.

(10) Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!

(11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,

(12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna