Ewangelia Mateusza

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|

(1) Kiedy Isus urodził się w Betlejem Judzkim za czasów króla Heroda, mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy i pytali:

(2) Gdzie jest ten nowo narodzony król judejski? Ponieważ widzieliśmy gwiazdę jego na Wschodzie słońca i przyjechaliśmy po to, aby oddać mu pokłon.

(3) Gdy to usłyszał król Herod, przestraszył się z całą Jerozolimą.

(4) Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludzi, wypytywał ich, gdzie się miał Mesjasz urodzić?

(5) A oni mu odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim; bo tak napisał prorok:

(6) I ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi; od ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski.

(7) Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy.

(8) I wysłał ich do Betlejem mówiąc: jedźcie i dokładnie dowiedzcie się o tym dziecięciu, a gdy je znajdziecie, zawiadomcie mnie, żebym i ja pojechał, aby oddać mu pokłon.

(9) Oni wysłuchawszy króla odeszli; a wtedy ta gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, kierowała nimi, aż dotarła nad miejsce gdzie było dziecię i zatrzymała się.

(10) A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.

(11) I wszedłszy do domu, ujrzeli dzieciątko z Marią, matką jego, upadłszy oddali mu pokłon, otworzyli swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

(12) Ale zostali ostrzeżeni we śnie przez Boga, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi.

(13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uciekaj do Egiptu, a przebywaj tam, dopóki cię nie zawiadomię, gdyż Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zabić.

(14) Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.

(15) I mieszkał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna swego.

(16) Kiedy Herod zorientował się, że mędrcy go oszukali, rozgniewał się bardzo, wysłał aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.

(17) Wówczas wypełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego:

(18) Głos w Ramie jest słyszany, i płacz i wielka rozpacz. Rachel opłakuje synów swoich i nie daje się pocieszyć, bo ich już nie ma.

(19) Kiedy Herod umarł, anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie,

(20) mówiąc: powstań, zabierz dziecię z matką jego i idź do ziemi izraelskiej, poumierali bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia.

(21) Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej.

(22) Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść, ale ostrzeżony we śnie przez Boga, udał się w stronę Galilei.

(23) A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co zapowiedziano przez proroków, że Nazarejczykiem nazwany będzie.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna