Księga Hioba

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42

(1) A Pan zwrócił się do Joba i rzekł:

(2) Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie!

(3) Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł:

(4) Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach.

(5) Raz mówiłem i już nie będę; drugi raz i już nie powtórzę.

(6) Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł:

(7) Nuże, przepasz swoje biodra jak mąż; będę ciebie pytał, a ty mnie poucz!

(8) Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność?

(9) Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem?

(10) Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdziej chwałę i dostojeństwo!

(11) Rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i poniż go!

(12) Spójrz na każdego pysznego i upokórz go, a skrusz bezbożnych na ich miejscu!

(13) Wszystkich razem zagrzeb w prochu, zamknij ich oblicza w ukryciu!

(14) Wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić.

(15) Oto hipopotam, którego stworzyłem jak i ciebie, żywi się trawą jak wół.

(16) Lecz patrz, jaka siła w jego biodrach i jaka moc w mięśniach jego cielska!

(17) Swój ogon wypręża jak cedr, ścięgna ud jego są mocno splecione,

(18) Jego kości niby rury miedziane, jego członki jak drągi żelazne.

(19) Jest on przedniejszym z dzieł Bożych; jego Stwórca zaopatrzył go w miecz.

(20) Góry, gdzie igrają wszystkie dzikie zwierzęta, dostarczają mu paszy.

(21) Wyleguje się pod krzewami lotosu, w ukryciu trzciny i bagna.

(22) Krzewy lotosu osłaniają go cieniem, otaczają go wierzby nad potokiem.

(23) Oto, gdy rzeka wzbiera, nie płoszy się; jest spokojny, choćby Jordan wpadł do jego paszczy.

(24) Czy można go wyciągnąć hakami albo przekłuć kołkiem jego nozdrza?

(25) Czy krokodyla zdołasz złapać na wędkę albo powrozem skrępować jego język?

(26) Czy przewleczesz kolce przez jego nozdrza albo hakiem przebijesz jego szczęki?

(27) Czy zwróci się do ciebie z żarliwymi prośbami, przemówi do ciebie słodkimi słowami?

(28) Czy zawrze z tobą przymierze, abyś go przyjął na zawsze jako sługę?

(29) Czy możesz z nim poigrać jak z ptaszkiem i uwiązać go jako zabawkę dla swych córek?

(30) Czy handluje nim cech rybacki i rozdzielają go między kupców?

(31) Czy możesz grotami podziurawić jego skórę albo jego głowę przebić harpunem rybackim?

(32) Jeżeli kiedy położysz na niego swoją rękę, pamiętaj o walce, już nigdy nie będziesz jej wszczynał.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna