Księga Hioba

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42

(1) Na to odpowiedział Job i rzekł:

(2) Doprawdy, wy przedstawiacie całą ludzkość i wraz z wami wymrze mądrość.

(3) Ale i ja mam rozum jak i wy, nie jestem też gorszy od was. Któż miałby nie znać tych rzeczy?

(4) Dla własnego przyjaciela stałem się pośmiewiskiem - ja, który wzywając Boga byłem wysłuchany, pośmiewiskiem - ja, sprawiedliwy, nienaganny.

(5) Nieszczęście zasługuje na pogardę tak myśli szczęśliwy, a na cios zasługują ci, których noga już się chwieje!

(6) Spokojne są namioty łupieżców, bezpiecznie żyją ci, co drażnią Boga, którzy Boga umieścili w swojej pięści.

(7) Naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa z powietrza, a powie ci,

(8) Albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci.

(9) Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana?

(10) W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi.

(11) Czy ucho nie ma badać słów, Tak jak podniebienie próbuje smaku?

(12) U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropności.

(13) Ale u niego jest mądrość i moc, u niego rada i roztropność.

(14) Gdy On zburzy, nikt nie może odbudować; gdy On zamknie, nikt nie może otworzyć.

(15) Gdy On zatrzyma wody, nastaje posucha; gdy je wypuści, niszczą ziemię.

(16) U niego jest moc i mądrość, jego jest ten, który błądzi, i ten, który na manowce sprowadza.

(17) Radców pozbawia rozumu, a z sędziów robi głupców.

(18) Rozwiązuje więzy nałożone przez królów i pasem przewiązuje ich biodra.

(19) Wypuszcza kapłanów bez szat i doprowadza stare rody do wymarcia.

(20) Odbiera mowę doświadczonym mówcom, a starców pozbawia rozsądku.

(21) Wylewa pogardę na dostojników, a pas mocarzy rozluźnia.

(22) Odsłania tajemnice z mroków, a w mroki śmierci wnosi światło.

(23) Wywyższa narody, a potem przywodzi je do zguby, rozprzestrzenia narody, a potem je uprowadza.

(24) Odbiera rozum naczelnikom ludów i prowadzi ich na manowce w bezdrożnej pustyni.

(25) Chodzą po omacku w ciemności, bez światła, tak że się zataczają jak pijani.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna