Księga Hioba

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42

(1) Na to odpowiedział Bildad z Szuach i rzekł:

(2) Władza i strach jest w jego ręku; On zapewnia pokój na swoich wysokościach.

(3) Czy można zliczyć jego zastępy? A nad kim nie wschodzi jego światło?

(4) Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty?

(5) Oto, jeżeli nawet księżyc nie świeci dość jasno i jeżeli nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach,

(6) O ileż mniej śmiertelny, który jest jak czerw, i syn człowieczy, który jest jak robak?

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna