Księga Hioba

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42

(1) Na to odpowiedział Job i rzekł:

(2) Ale świetnie pokrzepiłeś bezsilnego i wsparłeś ramię pozbawione mocy!

(3) Ale świetnie doradziłeś nierozumnemu, doskonale nauczyłeś rozsądku!

(4) Z czyją pomocą wypowiedziałeś te słowa, a czyj duch wypowiedział się przez ciebie?

(5) Cienie zmarłych drżą, wody i ich mieszkańcy.

(6) Odkryta jest przed nim kraina umarłych i nie ma okrycia miejsce zagłady.

(7) Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością.

(8) Skupia wody w swoich chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem.

(9) Zasłania widok swojego tronu i rozpościera nad nim swój obłok.

(10) Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności.

(11) Kolumny niebiańskie chwieją się i drżą przed jego groźbą.

(12) Swoją mocą uspokoił morze, a swoją mądrością zmiażdżył Rahaba.

(13) Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo; jego ręka przebiła giętkiego węża.

(14) Oto zaledwie zarys jego dróg, a tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy! Lecz któż zrozumie grom wszechmocy jego?

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna