Księga Hioba

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42

(1) Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł:

(2) Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi?

(3) Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz.

(4) Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz.

(5) Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy?

(6) Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny?

(7) Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy aniołowie Boży?

(8) Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się, wyszło z łona,

(9) Gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami,

(10) Gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy,

(11) Mówiąc: Dotąd dojdziesz, lecz nie dalej! I tu zatrzymają się twe wzdęte fale!

(12) Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce,

(13) Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci?

(14) Aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwę jak odzienie,

(15) Aby bezbożni byli pozbawieni światła, a podniesione ramię zostało złamane?

(16) Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się po dnie toni?

(17) Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków?

(18) Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeżeli to wszystko wiesz!

(19) Którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość, a gdzie jest miejsce ciemności,

(20) Abyś ją zaprowadził do jej obszaru i mógł rozpoznać ścieżki do jej domu?

(21) Ty to wiesz, bo urodziłeś się wtedy i wielka jest liczba twoich dni.

(22) Czy dotarłeś aż do składów śniegu albo widziałeś składy gradu,

(23) Który przechowuję na czas ucisku, na dzień walki i bitwy?

(24) Którędy prowadzi droga tam, gdzie się dzieli światłość, skąd wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi?

(25) Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi,

(26) Aby zesłać deszcz na ziemię nie zamieszkaną, na pustynię bezludną,

(27) Aby obficie nawodnić miejsca puste i opuszczone i rozkrzewić zieloną trawę?

(28) Czy deszcz ma ojca, a kto zrodził krople rosy?

(29) Z czyjego łona wychodzi mróz, a kto zrodził szron z nieba?

(30) Wody twardnieją jak kamień, a powierzchnia toni tężeje.

(31) Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona?

(32) Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić Niedźwiedzicę z jej młodymi?

(33) Czy znasz porządek nieba albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi?

(34) Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód?

(35) Czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie: Oto jesteśmy!?

(36) Kto nadał wałom obłoków wróżebne znaczenie albo kto łunie niebiańskiej wymowę proroczą?

(37) Kto zdoła dokładnie zliczyć obłoki, a kto potrafi wylać łagwie niebiańskie,

(38) Gdy gruda jest twarda jak odlew, a bryły przylegają do siebie?

(39) Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt,

(40) Gdy się tulą w jaskiniach i leżą w gęstwinie na czatach?

(41) Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia?

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna