Księga Daniela

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|

(1) W pierwszym roku Belsazara, króla Chaldejczyków Daniel miał sen i wizje swojej głowy na łóżku; i  on opisał swój sen.

(2) Ja, Daniel patrzyłem, a oto cztery wiatry niebiańskie gwałtownie wiały ponad wielkim morzem.

(3) I cztery wielkie bestie wyszły z morza, różniące się pomiędzy sobą.

(4) Pierwsza była jak lwica i jej skrzydła jak orle. Patrzyłem aż jej skrzydła były wyrwane, wtedy była podniesiona z ziemi i stanęła na ludzkich stopach i dane jej było ludzkie serce.

(5) A oto druga bestia jak niedźwiedź; podpierała się z jednej strony, a były trzy żebra w jej paszczy pomiędzy jej zębami: o powiedziały do niej: Wstań, pożeraj dużo mięsa!

(6) Po niej, na którą patrzyłem, a oto inna dzika bestia jak lampart i miała cztery skrzydła ptaka na sobie: i dzika bestia miała cztery głowy, i była jej dana władza.

(7) A po niej spojrzałem a oto czwarta bestia, straszna i okropna, nadzwyczaj mocna; jej zęby były z żelaza: pożerające i miażdżące w atomy, rozdeptywała swoimi nogami cokolwiek pozostało: była ona inna aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta; i miała ona dziesięć rogów.

(8) Zauważyłem jej rogi, a oto pojawił się spośród nich inny mały róg, a przedtem trzy spośród poprzednich rogów zostały wykorzenione. a oto były oczy jakby oczy człowieka w tym rogu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.

(9) A patrzyłem aż trony ustawiono i Sędziwy dni usiadł, a jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie jego jak czysta wełna. Jego tron był płomieniem ognia, a jego koła płonącym ogniem.

(10) Strumień ognia wypłynął naprzód przed nim: Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy miriad uczestniczyło z nim; usiadł sąd i księgi zostały otwarte.

(11) I widziałem wtedy, ponieważ głos wielkich słów, które wypowiedział róg, aż dzika bestia została zabita i zniszczona, a jej ciało oddano w ogień na spalenie.

(12) Panowanie pozostałych dzikich bestii zostało im odjęte, ale przedłużono im życie na pewnen czas.

(13) I widziałem w wizji nocnej: jednego, który przychodził z chmurami niebios jako Syn człowieczy; udał się do Sędziwego dni i postawiono go blisko przed nim.

(14) I jemu dano władzę i honor, i królestwo, i wszystkie narody, plemiona i języki - będą  Jemu służyć: jego władza władzą wieczną, która nigdy nie przeminie i jego królestwo nie będzie niezniszczone.

(15) Ja. Daniel, mój duch w moim ciele drżał, a wizje w mojej głowie mnie niepokoiły.

(16) Przybliżyłem się do jednego z tych, którzy tam stali, i chciałem nauczyć się od niego prawdy tym wszystkim: I podał mi prawdę, oraz dał mi poznać interpretację tych rzeczy.

(17) Owe cztery bestie to cztery królestwa, które powstaną na ziemi:

(18) które zostaną usunięte; i święci Najwyższego obejmą królestwo i posiądą je na wieki wieków.

(19) Potem ostrożnie zapytałem odnośnie czwartej bestii; ponieważ różniła się od wszystkich innych zwierząt, szczególnie śmiercionośna; jej zęby były z żelaza, pazury z mosiądzu, pożerające i miażdżące dosłownie wszystko na kawałki, a pozostałość rozdeptywała swymi nogami,

(20) a odnośnie jej dziesięciu rogów będących na jej głowie, oraz o innym, który pojawił się i usunął niektóre z poprzednich, który miał oczy i usta, które mówiły wielkie rzeczy, i którego spojrzenie było śmielsze od reszty.

(21) I spojrzałem, a ten róg zaczął wojnę przeciwko świętymi i ich zwyciężał,

(22) aż nadszedł Sędziwy i wydał orzeczenie świętym Najwyższego, i nadszedł czas i święci otrzymali królestwo.

(23) A on rzekł: czwarta bestia będzie czwartym królestwem na ziemi, które przewyższy wszystkie inne królestwa i pożre całą ziemię, zdepcze ją  i zniszczy.

(24) A jego dziesięć rogów to dziesięć króli którzy powstaną, a po nich powstanie inny, który przewyższy wszystkich poprzednich w ich niegodziwości i on podporządkuje sobie trzech króli.

(25) I będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał zmienić czasy i prawo; i moc będzie dana w jego ręce na czas, czasy i połowę czasu. .

(26) I sąd usiadł i oni pozbawią go władzy, aby ją całkowicie obalić i zniszczyć ją całkowicie.

(27) Królestwo, moc i wielkość króli pod całym niebem będzie przekazana świętym Najwyższego; Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą posłuszne.

(28) Tu kończy się opowiadanie. A mnie, Daniela, bardzo niepokoiły moje myśli, moje oblicze się zmieniło; i zachowałem to wszystko w mej pamięci.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna