Księga Daniela

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|

(1) Ja w pierwszym roku Cyrusa powstałem, aby mu go wzmocnić i potwierdzić.

(2) Ale teraz powiem ci prawdę:  wtedy  powstanie trzech króli  w Persji, lecz czwarty będzie znacznie bogatszy niż pozostali, lecz wtedy, gdy stanie się panem swego majątku, powstanie przeciwko wszystkim królestwom Greków.

(3) I tam powstanie potężny król, i będzie on panem wielkiego imperium, i będzie postępował według swej woli.

(4) A kiedy jego królestwo powstanie, rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między cztery wiatry niebios; lecz nie dla jego potomków ani nie z mocą, jaką on rządził, ponieważ jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym poza tamtymi.

(5) A król południa będzie potężny, lecz jeden z ich książąt będzie zwycięży go zdobędzie potężną władzę.

(6) Po tych latach sprzymierzą się; i córka króla południa wyruszy do króla północy, aby doprowadzić do porozumienia z nim, lecz ona nie utrzyma mocy militarnej, także nie będzie trwało jego nasienie i będzie wydana z tymi, którzy ją sprowadzili, i dziewica oraz ten, który ją wzmocnił w tych czasach.

(7) Lecz z kwiatu jej korzenia powstanie (on) w tym miejscu i wystąpi przeciwko gospodarzowi i wejdzie do warowni króla północy i będzie walczył przeciwko nim i zwycięży.

(8) Także zabierze ciało swych jeńców  do Egiptu, ich bogów z ich stopionymi (posągami) oraz z wszystkimi cennymi naczyniami ze złota i srebra; i będzie trwał dłużej niż król północy.

(9) I on wejdzie do królestwa króla południa i powróci do swej własnej ziemi.

(10) Jego synowie zgromadzą mnóstwo spomiędzy wielu: a jeden pewnością przyjdzie, przepełniony i przejdzie, odpocznie i zbierze swoje siły.

(11) Król południa będzie bardzo zagniewany, wystąpi i będzie toczył wojnę z królem północy; ale ten pobudzi wielką rzeszę, ale rzesza to będzie wydana w jego ręce.

(12) I on przejmie wielki tłum, a jego serce będzie wyniosłe; i on powali wiele tysięcy, ale on nie zwycięży.

(13) A król północy powróci z jeszcze liczniejszą rzeszą niż poprzednio i na końcu czasów armia najeźców nadejdzie z wielką mocą.

(14) W owych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa; a dzieci  złodziei wywyższą się aby dokonać widzenia, lecz upadna.

(15) Potem wyruszy król północy i usypie kopiec i zdobędzie mocne miasta; ale siły króla południa wytrzymają, a jego wybrani powstaną ale nie będą mogły stawić oporu.

(16) Lecz ten, który wyprawi się przeciwko niemu, będzie robił według swej woli i nikt nie stawi mu oporu. I stanie on w prześlicznej ziemi, i pochłonie ją swoją ręką.

(17) I wtedy będzie zamierzał  przejąć z mocą całe jego królestwo; i sprawi, że wszystko będzie mu się powodziło i da mu córkę kobiet, aby ją skorumpować ale ona nie nie zrobi tego i nie będzie po jego stronie.

(18) Potem zwróci uwagę na wyspy i wiele ich zdobędzie; i spowoduje to, że książęta nie będą pokrzywdzeni, ale jego własna hańba do niego powróci.

(19) Potem zwróci swą uwagę na moc swojej ziemi, ale stanie się słaby, upadnie, i zniknie.

(20) I powstanie z jego korzenia taki, który spowoduje plan królestwa, aby przyjszło na jego miejsce, zdobywając chwałę królewską lecz w tych dniach zostanie złamany, zamknięty w sobie ale nie otwarcie, nie z powodu wojny.

(21) Jeden stanie na jego miejscu, który nie miał znaczenia, nie obdarzą go zaszczytem królestwa lecz on przyjdzie z bogactwem i zdobędzie królestwo oszustwami.

(22) Ramiona jego będą przepełnione, zmyte jak w powodzi przed nim i będzie złamany i taka będzie głowa przymierza.

(23) A z powodu porozumień z nim uczynionych będzie postępował zdradliwie; powstanie i zwycięży ich z małym narodem.

(24) Wejdzie z dobrobytem do żyznych części  i uczyni to, czego nie czynili jego ojcowie ani jego praojcowie; rozdzieli pomiędzy nich  grabieże, łupy i bogactwo, i mienie hojnie rozdzieli między nich; uknuje plany przeciwko Egiptowi tylko na jakiś czas.

(25) Jego siła i serce będzą pobudzone przeciwko królowi południa z wielką mocą; a król południa będzie prowadził wojnę z wielką i mocną siłą, lecz jego siły nie zwyciężą ponieważ oni uknują plan przeciwko niemu.

(26) I będą jeść jego zaopatrzenie i zmiażdżą go, a on będzie prowadził armie jak powódź i padnie wielu zabitych.

(27) Odnośnie dwóch królów, ich serca są nastawione na zgorszenie i przy jednym stole będą się okłamywać; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie koniec.

(28) I powróci do swojej ziemi z wieloma łupami, lecz jego serce będzie przeciwko świętemu przymierzu; i będzie dokonywał wielkich dzieł i powróci do swojej ziemi.

(29) W czasie wyznaczonym on powróci i wyruszy na południe, lecz ostatnia wyprawa nie będzie taka jak pierwsza.

(30) Wyruszą Scytowie przeciwko niemu i zostanie on poniżony, i powróci i będzie pałał gniewem przeciwko świętemu przymierzu, i tak postąpi  i tak powróci będzie szpiegował tych, którzy porzucili święte przymierze.

(31) A jego nasienie się rozmnoży i splugawią świętość mocy i usuną codzienną ofiarę i uczynią obrzydliwość spustoszenia.

(32) A przestępcy uczynią podstępne przymierze, lecz lud znający swego Boga zwycięży i będzie mężny.

(33) A mądrzy wśród ludu będą rozumieli wiele; lecz padać będą od miecza, od ognia, od niewoli i rabunku przez wiele dni.

(34) A kiedy będą słabi otrzymają małą pomoc: ale wielu przyłączy się do nich zdradziecko.

(35) I niektórzy spośród tych, którzy rozumieją wiele będą upadać, aby byli próbowani jak ogniem i aby przeszli próby i oni będą ujawnieni w czasie końca gdyż sprawa ta jest wyznaczona na ustalony czas.

(36) A on będzie czynił według swej woli i król uwielbi się i wywyższy ponad każdego boga i będzie mówił wielkie pompatyczne słowa i będzie miał powodzenie, aż gniew się w całości dopełni, ponieważ dobiega to do końca..

(37) Nie będzie miał szacunku dla jakichkolwiek bogów swoich ojców, nie będzie także dbał o pragnienia kobiet, nie też będzie dbał o żadne bóstwo, ponieważ wywyższy się ponad wszystkich.

(38) Będzie wielbił boga mocy na jego miejscu: a boga, którego jego ojcowie nie znali będzie wielbił złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami.

(39) I tak uczyni w warownych miejscach schronienie z obcym bogiem i powiększy swoją chwałę i podporządkuje sobie wielu i nagradzał  będzie  w darze ziemią.

(40) A w czasach końca będzie w konflikcie z królem południa a król północy najedzie na niego z rydwanami, jeźdźcami i z wieloma okrętami; wejdą do ziemi: a on rozbije się na części i przejdzie dalej.

(41) Wejdzie i do prześlicznej ziemi, a wielu upadnie: lecz ci umkną z jego rąk : Edom i Moab, i władca dzieci Ammona.

(42) A gdy wyciągnie swoją rękę po ziemie, nawet ziemia Egiptu nie ocaleje.

(43) I opanuje on tajemne skarby złota i srebra oraz wszystkie klejnoty Egiptu oraz Libijczyków i Etiopczyków w ich warowniach.

(44) Ale pogłoski i niepokoje ze wschodu i północy będą go niepokoić, i wyruszy w wielkim gniewie, aby wielu zgładzić.

(45) I rozbije przybytek swego pałacu między morzami na świętej górze piękna, lecz dojdzie do swego sądu i nikt go nie wyratuje.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna