Webvamp

Biblia Mesjańska jest edycją Biblii Warszawskiej - wydanej w roku 1975 przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie.  Podstawą do tłumaczenia Starego Testamentu Biblii Warszawskiej była Biblia Hebraica (1951), czyli poważnie skażony przez masoretów Kodeks Leningradzki - rok 1008 n.e.

 

Stary Testament Biblii Warszawskiej został w wielu znanych wersetach zmieniony według angielskiego tłumaczenia z greki - Septuaginty LXX (285 p.n.e.) Brenton. (1851). Słowa greckie, jak: amen, alleluja i hosanna przetłumaczono na język polski.  Polski termin - piekło - został zastąpiony oryginalnymi nazwami greckimi - Hades, Gehenna i Tartar.

Greckie, oryginalne imię Chrystusa - Isus - zostało przeliterowane z greckiego oryginału.

W miejsce Tetragramu JHWH wstawiono jego prawidłowe oryginalne znaczenie - Bóg.

 

Całość pracy, tłumaczenia z angielskiego i konwersja HTML - 2013 Henryk Kubik - Thewordwatcher

 

Zassaj Biblię MesjańskąPlik 7z  lub  Plik SFX     Waga - zaledwie 1.5 Mb

 

Zassaj Biblię w pliku mobilnym lub PDF. Link - Biblia do zassania.