Księga Zachariasza

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|

(1) I znowu doszło mnie słowo Pana Wszechmocny tej treści:

(2) Tak mówi Pan Wszechmocny: Żywię żarliwą miłość do Syjonu, zapłonąłem wielką o niego zazdrością.

(3) Tak mówi Pan: Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwane grodem wiernym, a góra Pana Wszechmocny górą świętą.

(4) Tak mówi Pan Wszechmocny: Na placach Jeruzalemu znowu będą siedzieć starcy i staruszki, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku.

(5) A place miasta będą pełne chłopców i dziewcząt, bawiących się na placach.

(6) Tak mówi Pan Wszechmocny: Jeżeli resztce ludu wyda się to cudownym w owych dniach, czy i mnie ma się to wydawać cudownym? - mówi Pan Wszechmocny.

(7) Tak mówi Pan Wszechmocny: Oto Ja wybawię mój lud z ziemi na wschodzie i z ziemi na zachodzie słońca.

(8) Sprowadzę ich i zamieszkają w Jeruzalemie, i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.

(9) Tak mówi Pan Wszechmocny: Niech się wzmocnią wasze ręce, gdy w tych dniach słuchacie tych słów proroków, zwiastowanych od dnia, kiedy położono fundament pod budowę domu, świątyni Pana Wszechmocny!

(10) Gdyż przed tym czasem ani praca ludzka, ani praca zwierzęcia nie była wynagradzana. Czy kto wychodził, czy kto przychodził, nie był bezpieczny od wroga, bo ja podjudzałem wszystkich ludzi, jednych przeciwko drugim.

(11) Lecz teraz nie zachowam się wobec resztki tego ludu tak, jak dawniej, mówi Pan Wszechmocny:

(12) Siew będzie spokojny, krzew winny wyda swój owoc, ziemia wyda swój plon, niebiosa udzielą swej rosy. Wszystko to dam resztce tego ludu w dziedziczne posiadanie.

(13) I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!

(14) Gdyż tak mówi Pan Wszechmocny: Jak postanowiłem wyrządzać wam zło, gdy wasi ojcowie pobudzali mnie do gniewu - mówi Pan Wszechmocny - i nie żałowałem tego,

(15) Tak znowu postanowiłem w tych dniach czynić dobrze Jeruzalemowi i domowi Judy. Nie bójcie się!

(16) To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój!

(17) Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę - mówi Pan.

(18) Potem doszło mnie słowo Pana tej treści:

(19) Tak mówi Pan Wszechmocny: Post w czwartym miesiącu i post w piątym, i post w siódmym, i post w dziesiątym miesiącu niech się zmieni dla domu Judy w wesele i radość, i w radosne święta! Lecz miłujcie prawdę i pokój!

(20) Tak mówi Pan Wszechmocny: Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast.

(21) Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Wszechmocny! Ja także pójdę!

(22) I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Wszechmocny w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana.

(23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna