Księga Zachariasza

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|

(1) Oto nadejdą dni Pana i łupy twoje będą podzielone na ciebie.

(2) I zgromadzę wszystkich pogan do Jeruzalem na wojnę i miasto będzie wzięte, domy splądrowane, kobiety zhańbione i połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka mojego ludu nie będzie zupełnie odcięta od miasta.

(3) I wyruszy Pan i będzie walczył z tymi poganami, tak jak walczył w dniu wojny.

(4) I jego stopy staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która jest naprzeciwko Jeruzalemu na wschodzie, a Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry pochyli się na północ, a druga połowa na południe.

(5) Dolina moich gór będzie zamknięta a dolina gór zostanie złączona z Jasodem i będzie zablokowana tak, jak była zablokowana w dniach trzęsienia ziemi w dniach trzęsienia ziemi w czasach Uzjasza, króla Judy. I przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.

(6) I stanie się tego dnia, że nie będzie światła.

(7) I będzie przez jeden dzień zimno i mróz, i ten dzień będzie znany Panu, nie będzie to dzień ani noc, a pod wieczór będzie światło.

(8) I w owym dniu żywa woda popłynie z Jeruzalemu, połowa w kierunku dawnego morza a połowa do późniejszego morza; i tak będzie podczas lata i wiosny.

(9) I  Pan będzie królem całej ziemi; w owym dniu będzie jeden Pan i jedyne będzie jego imię.

(10) okrążający całą ziemię i pustynię od Geby aż do Rimmonu na południe od Jeruzalemu. A Rama pozostanie na swoim miejscu.  Od Bramy Beniamina do pierwszej bramy, do bramy rogów i do wieży Anamela aż do tłoczni króla.

(11) I będą mieszkali w mieście, bo nie będzie już żadnej klątwy a Jeruzalem będzie mieszkać bezpiecznie.

(12) A taka będzie kara, którą Pan dotknie wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jeruzalemowi; ciało stojących na nogach będzie gnić, jego oczy rozpłyną się w oczodołach, a język zgnije w ich ustach.

(13) W owym dniu spadnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden będzie chwytał drugiego za rękę, a drugi będzie złączony z ręką swego sąsiada.

(14) Juda także będzie walczył w Jeruzalemie a Bóg zgromadzi  ze wszystkich narodów dookoła, złoto, srebro oraz szaty w wielkiej obfitości.

(15) I taka sama kara jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie zwierzęta, które będą w ich obozach, zgodnie z karą.

(16) Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które były przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Wszechmogącemu i obchodzić święto szałasów.

(17) Jeżeli ktokolwiek spośród narodów ziemi nie przyjedzie do Jeruzalemu, co rok aby oddać pokłon Królowi, Panu Wszechmogącemu, to i tacy zostaną dodani do innych.

(18) A jeżeli rodzina Egiptu nie przybędzie i nie zjawi się, wtedy spadnie na nich kara, którą Pan uderzy wszystkie narody, które nie przybędą, aby obchodzić Święto Szałasów.

(19) Taki będzie grzech Egiptu i grzech wszystkich narodów, które nie przybędą, aby obchodzić Święto Szałasów.

(20) W owym dniu będzie na uździe każdego z koni napis: Poświęcony Panu Wszechmogącemu. A kotłów w domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem.

(21) Każde naczynie w Jeruzalem i w Judzie będzie poświęcone Panu Wszechmogącemu, tak że cała ofiara przyjdzie i będzie wzięta od nich,  i będą w nich gotowali mięso, a w tym dniu już nie będzie już Kananejczyka w domu Pana Wszechmogącego.

Poprzedni rozdział

Góra

 

 Strona główna