Księga Kaznodziei

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12

(1) Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jeruzalemie.

(2) Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność.

(3) Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem?

(4) Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki.

(5) Słońce wschodzi i słońce zachodzi, i śpieszy do swego miejsca, gdzie znowu wschodzi.

(6) Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy; wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca.

(7) Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.

(8) Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem.

(9) To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem.

(10) Czy jest coś, o czym można by powiedzieć: Oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami.

(11) Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem; także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą.

(12) Ja, Kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie.

(13) Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem: Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili.

(14) Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem.

(15) To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć.

(16) Toteż pomyślałem w sercu swoim tak: Oto stałem się wielki i zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, a moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy.

(17) I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę; lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem.

(18) Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia; a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie.

 

Góra

Następny rozdział

 

 Strona główna