Księga Amosa

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

(1) Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną, domu Izraela!

(2) Upadła, już nie powstanie, dziewica Izraela; leży na własnej ziemi i nikt nie może jej podnieść.

(3) Bo tak mówi Wszechmogący Pan do domu Izraela: Miasto, które wyprawiło w pole tysiąc, zachowa stu, a to, które wyprawiło stu, zachowa dziesięciu.

(4) Bo tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie!

(5) Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Beer-Szeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość.

(6) Szukajcie Pana, a żyć będziecie, aby nie przerzucił się na dom Józefa jak ogień, i strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić.

(7) Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię!

(8) On tworzy Plejady i Oriona, mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc; wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego.

(9) On zsyła zgubę na mocarza i zagładę sprowadza na twierdzę.

(10) Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę.

(11) Ponieważ pobieracie dzierżawne od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać, a chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie.

(12) Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie.

(13) Przeto, kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły!

(14) Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie!

(15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.

(16) Dlatego tak mówi Pan Wszechmogący, Bóg Zastępów: Na wszystkich placach skarga, na wszystkich ulicach mówią: Biada, biada! i nawołują oracza do żałoby i płaczków do narzekania.

(17) Skarga będzie we wszystkich winnicach, gdy przejdę pośród ciebie - mówi Pan.

(18) Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana! Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością.

(19) To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia; a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż.

(20) Zaiste, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością.

(21) Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne.

(22) Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć.

(23) Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf.

(24) Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!

(25) Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela?

(26) Nie! A teraz poniesiecie Sikkuta, waszego króla, i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście,

(27) Ja zaś zaprowadzę was do niewoli poza Damaszek - mówi Pan, Bóg Zastępów, takie jest jego imię.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna