1 List do Tesaloniczan

|1|2|3|4|5|

(1) Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Isusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.

(2) Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie,

(3) Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Isusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym,

(4) Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani,

(5) Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was.

(6) A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego,

(7) Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.

(8) Od was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić;

(9) Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu

(10) I oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Isusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.

 

Góra

Następny rozdział

 Strona główna